KEZDŐLAP >> GAZDASÁGI-MŰSZAKI RÉSZLEG

GAZDASÁGI-MŰSZAKI RÉSZLEG
Központi irányítás

Anyaggazdálkodási osztály
Osztályvezető: Makhándi Jánosné
Telefon: 06-33/542-370
E-mail: anyaggazdalkodas@vaszary.hu

Humánpolitikai és Munkaügyi osztály
Osztályvezető: Bergerné Ébele Mariann
Telefon: 06-33/542-310
E-mail: mariann.bergerne@vaszary.hu

Informatikai osztály
Mb. osztályvezető: Mitru Roland
Telefon: 06-33/542-312
E-mail: roland.mitru@vaszary.hu

Intézeti gondnok
Vezető: Lendvai Melinda
Telefon: 06-33/542-307
E-mail: melinda.lendvai@vaszary.hu

Intézeti gondnok Dorog
Vezető: Szakács Zoltánné
Telefon:
E-mail: gondnok.dorog@vaszary.hu

Kontrolling és Finanszírozási osztály
Mb. osztályvezető: Lugosi Krisztina
Telefon: 06-33/542-160
E-mail: kriszti.lugosi@vaszary.hu

Kórház-üzemeltetési osztály
Osztályvezető: Pallangi Jenő
Telefon: 06-33/542-382
E-mail: jeno.pallangi@vaszary.hu

Központi Betegfelvétel
Osztályvezető: Kolozsváriné Buga Szilvia
Telefon: 06-33/542-311
E-mail: szilvia.buga@vaszary.hu

Pénzügyi osztály
Osztályvezető: Civiszné Mandák Julianna
Telefon: 06-33/542-389
E-mail: julianna.mandak@vaszary.hu

Projektiroda
Projektmenedzser: Szabó Edina
Telefon: 06-33/542-349
E-mail: vkk.palyazatok@vaszary.hu

Titkárság
Titkárságvezető: Mitter Renátabr> Telefon: 06-33/542-301
E-mail: titkarsag@vaszary.hu

Titkárság Dorog
Jurásné Holop Mária titkárnő
Telefon: 06-33/512-740
E-mail: titkarsag.dorog@vaszary.hu

A részlegek feladatai:

Anyaggazdálkodási osztály:

Fő feladatai:
- Beszerzés,
- Készlet és eszközgazdálkodás,
- Raktározás,
- Selejtezés.
Egyéb feladatai:
- piackutatás, árajánlat bekérés,
- szállító cégekkel folyamatos kapcsolattartás,
- számla leigazolása,
- teljesített rendelések lezárása,
Raktározási feladatok:
- anyag, eszköz bevételezése,
- anyag, eszköz kiadása,
- anyagmozgatásról bizonylat készítése,
- raktártakarítás,
- elfekvő, lejárt készletek kezelése,
- közreműködés selejtezésben.

Humánpolitikai és Munkaügyi osztály:

Az Intézmény stratégiai tervéhez kapcsolódva az osztály munkatársai közreműködnek a humánpolitikai célkitűzéseinek kialakításában és megvalósításában.
Részt vesznek az emberi erőforrással és a személyi juttatásokkal kapcsolatos hatékony gazdálkodásban. Intézik a jogviszony létesítéssel, fenntartásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat mind közalkalmazottak, mind a közreműködők esetében. Részt vesznek a keretgazdálkodásban.
Végzik az Intézmény bérszámfejtésével kapcsolatos feladatokat, számfejtik a jubileumi jutalmakat és a nem rendszeres kifizetéseket.
Közreműködnek a képzési szükségletek felmérésében. Intézik az egyes osztályok szakképző hellyé minősítését, továbbá ehhez kapcsolódóan végzik a rezidensek és szakorvos jelöltek gyakorlatával kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
Intézik a nyugdíj-előkészítéssel, valamint a nyugdíjasok tovább foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat.
Részt vesznek a pályázati eljárás lebonyolításában, a munkaerő kiválasztásában.
Közreműködnek az SZJA és TB ügyintézésben.
A fentieken túl ellátják mindazon feladatokat, melyeket jogszabály, az állami irányítás egyéb jogi eszköze, az Intézmény belső szabályzatába vagy a főigazgató a hatáskörébe utal.

Informatikai osztály:

Az osztály fő feladatai az intézmény számítógépes rendszerének teljeskörű hardveres és szoftveres felügyelete, karbantartása, az intézményben használt egészségügyi és gazdasági programok rendszergazdai tevékenysége, az internet és levelezőrendszer felügyelete, a kórház informatikai hálózatának biztonsági felügyelete, a betegek röntgen és CT felvételeinek külső adathordozóra való kiírása valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációk vezetése.

Kontrolling és finanszírozási osztály:

Az osztály fő feladata, hogy a vezetés számára naprakész információkat, döntés előkészítést és döntéstámogatást nyújtson. A finanszírozással kapcsolatos jogszabályok ismeretében a Kórház finanszírozásának folyamatos nyomon követése, értékelése. Havonta kimutatásokat készít többek között a betegforgalmi, keretgazdálkodási, élelmezési adatokról a vezetőség, valamint a betegellátásban résztvevő szervezeti egység részére. Kézben tartja az OEP felé havonta elküldendő jelentések elkészítését. Az intézményi várólista, az implantátum regiszter, a protézis regiszter, a mérgezési esetek jelentésének fő felelőse.

Kórház-üzemeltetési osztály:

A kórház-üzemeltetési osztály a Vaszary Kolos Kórház működése érdekében a következő műszaki és üzemeltetési feladatokat látja el:
- energiaellátás, gazdálkodás, energiaracionalizálás, közműellátás biztosítása
- üzemfenntartás: berendezések, gépek folyamatos működésének, biztosítása
- műszergazdálkodás szakmai irányítása, ezzel kapcsolatos szerződések koordinálása
- karbantartás: építmények, épületek, épületgépészeti berendezések, műszerek tervszerű karbantartása, illetve az előre nem tervezhető meghibásodások esetén történő javítás,
- az épületekkel, építményekkel, épületgépészeti berendezésekkel kapcsolatos beruházások, rekonstrukciós és felújítási tevékenységek irányítása, szervezése
- kommunikációs berendezések üzemeltetése, karbantartása, javítása
- a kórház-üzemeltetési osztály a kórház valamennyi osztályával, részlegével kapcsolatban áll a kiszolgáló, szolgáltató tevékenysége révén. Belső karbantartó csoport irányítása, koordinálása, műszaki készenléti szolgálat biztosítása
- külső-belső szállítási feladatok szervezése, gépjárműpark üzemeltetés
- portaszolgálat működtetése, szervezése, ellenőrzése
- kert-, udvarfenntartás irányítása, ellenőrzése

Pénzügyi osztály:

1. Pénzügyi feladatok
- fizetési számlák, pénztár forgalmának nyilvántartása,
- szállítói számlák rögzítése, ellenőrzése, áfa bontás meghatározása, kontírozása
- folyószámla egyeztetők lekérdezése, ellenőrzése
- vevői számlák elkészítése bizonylat alapján, kontírozása
- egyéb bevételi és kiadási tételek kezelése, kontírozása
- felszólítások nyomtatása
- zárási munkák
- számlák és egyéb kifizetések bizonylatainak előkészítése ellenjegyzésre, utalványozásra
- dolgozók részére történő kifizetésekhez kapcsolódó tételek kezelése bizonylat alapján
- számlák és egyéb tételek bizonylatainak utalásra való előkészítése
- utalások elkészítése
- napi számlakivonat lekérdezése
- napi számlakivonatok anyagainak összeállítása
- Tbiz tabló alapján havi finanszírozás felosztása
- készpénzes számlák és egyéb tételek előkészítése kifizetésre, valamint azok ellenőrzése
- vásárlási előlegek nyilvántartása, elszámolásuk követése
- parkolási díj bevételek nyilvántartása, a befizetési bizonylatok ellenőrzése
- közforgalmú patika bevételeinek nyilvántartása
- egyéb analitikák kezelése
- jelentések, adatszolgáltatások elkészítése
- áfa, rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó bevallások elkészítése
2. Könyvelési feladatok (pénzügyi és költségvetési könyvelés)
- számlák kontírozása a beszerzői keretgazdák (teljesítési igazolók) leigazolása alapján
- fizetési számlák, pénztár anyagának könyvelése
- költségvetés összeállítása, előirányzatok és módosításainak könyvelése
- függő kiadások és bevételek, be nem azonosított tételek egyeztetése, rendezése
- költségfelosztás elkészítése
- beszámoló táblák lekérdezése
- zárási feladatok
3. Készletnyilvántartás
- bevételezéshez kapcsolódó számlák ellenőrzése, rögzítése
- bevételi bizonylatok tételeinek ellenőrzése, rögzítése
- kiadási bizonylatok tételeinek ellenőrzése, rögzítése
- könyvelésre történő feladások elkészítése
- havi zárások elkészítése
4. Leltározási tevékenység
- éves leltározási ütemterv elkészítése
- osztályos és személyi leltárak kezelése
- leltározási feladatok ellátása
- eltérések kimutatása, átvezetése
- bizonylatok ellenőrzése, előkészítése engedélyeztetésre
- éves összesítő elkészítése
5. Keretgazdálkodással kapcsolatos feladatok
- áfa havi keret tervezése
- kamat és egyéb adójellegű befizetések tervezése
- kártérítés összegének tervezése

Projektiroda:

A Kórházi projektdokumentumok nyilvántartása, a kiírásra kerülő pályázatok nyomon követése. Közreműködik a projektekkel kapcsolatos munkafolyamatokban a projekt előkészítési szakaszától a projekt zárásáig. Elkészíti a projektekkel kapcsolatos jelentéseket, adatszolgáltatásokat.

Titkárság:

- Beérkező levelek ügyintézése
- Belső levelek ügyintézése
- Főigazgató és szakmai igazgatók munkájának segítése
- Bejövő telefonhívások fogadása, kimenő hívások kezdeményezése
- Levelek megírása, formázása, borítékolása
- E-mailek küldése
- Utasítások, körlevelek készítése, kiküldése
- Értekezletek, fegyelmi eljárások, rendkívüli események jegyzőkönyvének, emlékeztetőjének elkészítése, valamint tárolása
- Kórházi rendezvények szervezésénél való közreműködés
- Határidők nyilvántartása és figyelemmel kísérése, időben történő jelzése
- Az ügyfelek fogadása, az Intézményben kialakított ügyrend szerint a megfelelő osztályokra történő irányítása
- Az igazgatókhoz érkező vendégek fogadása, ellátása a vendéglátás szabályai szerint
- Iktatás
- Irattározás

 
Ugrás a lap tetejére.