. : : E V K K : : .

Töltődik. Szíves türelmét kérjük...

H-2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28 titkarsag@vaszary.hu

KÓRHÁZUNK TÖRTÉNETE

A Vaszary Kolos Kórház több mint 100 éves, pavilon rendszerű, Komárom-Esztergom megye keleti szegletében, Budapesttől 46 km-re fekvő-betegellátó intézmény.

Több hektáros területen helyezkedik el Esztergom város szívében, sajátosságainál fogva mégis nyugodt környezetet tud biztosítani a betegek gyógyulásához. Közel 100 ezer ember ellátásáról gondoskodik a környező településeken.

2012. július 1-jétől 473 ágyas a kórház, melyből 368 aktív és 105 krónikus ágy.

Az aktív ágyak megoszlása a következő: belgyógyászat 92, kardiológia őrző 6, sebészet 28, traumatológia 33, szülészet- nőgyógyászat 32, fül-orr-gégészet 16, szemészet 16, neurológia 43, neurológia őrző 4, reumatológia 37, KAIBO 8, pszichiátria 46, SBO 7.

A krónikus ágyak megoszlása: krónikus belgyógyászat 15, mozgásszervi rehabilitáció 41, krónikus pszichiátria 39, hospice ápolási osztály 10.

2012. július 1-től kezdte meg működését a pályázat útján megvalósított, központi épületben található Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO) 7 ággyal.

Szakmák tekintetében a járóbeteg-ellátás a fekvőbeteg osztályokhoz integrálva történik. Szinte minden szakma képviselve van az állami tulajdonú, 1998-ban rekonstruált, pavilon rendszerű kórházban.

2013. áprilistól megnyitott a Vaszary Patika, mely az Intézmény saját, közforgalmú patikája, a Főporta épületében.

2017. július 1-től a dorogi Szent Borbála Szakkórház és Rendelőintézet Intézményünkbe integrálódott, ezzel krónikus és ápolási ágyszámunk 125-tel bővült.

Intézményünk 2009-ben újra elnyerte a “Bababarát Kórház” címet.

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (Támogató) 2009. évben meghirdette a “Bababarát Kórház” Cím elnyerésének pályázatát. Intézményünk sikeres pályázatot nyújtott be, melynek keretében a Támogató 2.000.000 Ft támogatásban részesítette kórházunkat, mint szülészeti és újszülött osztállyal rendelkező fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi intézményt, a pályázati kiírásban utalt WHO/UNICEF feltételrendszerének a folyamatos biztosítása, ezáltal a nevezett cím megtartása, megtarthatósága érdekében. A Támogatási Szerződés aláírására 2010. márciusában került sor. Kórházunk a “Bababarát Kórház” Cím viselésére legfeljebb 3 évig jogosult.

A VASZARY KOLOS KÓRHÁZ RÖVID TÖRTÉNETE:

Esztergomban, Szent István városában, államalapító nagy királyunk idejére nyúlik vissza az egészségügy története is. Itt alakult először lazarett az országban. Mai kórházunk az építésre legnagyobb összeget adományozó Vaszary Kolos hercegprímás nevét viseli.
A XIX. század végére a korábban a szegényházból kialakuló kórház – melynek az Európa hírű botanikus (bank és iskolaigazgató) Fechtinger Sándor volt a vezetője – már nem tudta hathatósan ellátni az egészségügyi ellátás igényét. A hercegprímás példáját követve sokan adakoztak az új kórház építésére. Nevük ma is olvasható a régi sebészet márványtábláján.

Az építkezést 1900. július 10-én kezdték és az első betegek 1901. december 12-én foglalhatták el ágyaikat. Az akkor 8 kisebb nagyobb épületben, 104 helyiségben 2 orvos és 5 apáca dolgozott. Első igazgatónk dr. Gönczy Béla volt, akinek az esztergomi Belvárosi Temetőben levő sírján többek között „a kórház életre hívója” jelző is feltüntetésre került. Ő és keresztfia, dr. Égenhoffer Béla 1948-ig irányították az akkori Kolos Kórházat. 1950-ig az ápolási feladatokat Páli Szent Vince irgalmas nővérei látták el.Kórházunk mindig is Esztergom város közkórháza volt és mint ilyen, a várost érintő, a politikából származó megkülönböztetések természetesen érzékenyen érintették.1989-ben vehette fel intézményünk a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom nevet.
A nehézségek ellenére az elmúlt 110 évet a kórház mégis átvészelte úgy, hogy mindezek ellenére időről-időre meg tudott újulni. Számos, később országos hírű orvos kezdte nálunk pályafutását vagy dolgozott hosszabb-rövidebb ideig. A teljesség igénye nélkül nevezzünk meg néhányat közülük: Dr. Naszladi Attila, Dr. Boga Mariann, Dr. Holló János, Dr. Votisky Péter. Kollegánk volt Dr. Pénzes István, Dr. Csernohorszky Vilmos, Dr. Leel-Őssy Lóránt és Szállási Árpád professzorok. Hosszan sorolhatnánk még kiválóságaink neveit.

Szent István városában hippokratész papjának lenni mindig is rangot jelentett, jelent ma is és reméljük így lesz a jövőben is. Bár a mai magyar egészségügy problémái, ha lehet az átlagosnál is érzékenyebben érintik kórházunkat, de múltunkból eredeztetően optimistán nézünk jövőnk elé. Az Ister-Granum Eurorégió földrajzi központjában lévő királyváros reményeink szerint az egészségügy vonatkozásában is visszanyeri korábbi történelmi szerepét.
Honlapunkon részletesen olvashatnak kórházunk egyes osztályai által nyújtott lehetőségekről, melyek 110 éve nem csak az esztergomiak, hanem a megye, tágabb értelemben az ország, és a régió betegellátást igénylő polgárai számára is adottak.

SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET RÖVID TÖRTÉNETE 1922-1970:

1917-ben Schmidt Sándor, a dorogi bánya igazgatója szükségét látta egy általános kórház alapításának, amellyel az Esztergom-Szászvári Rt. vezetői is egyet értettek. Schmidt Sándor a 40 ágyas,” egy emeletes” kórház tervezésére Mende Valér építészmérnököt kérte fel. A tervek elkészültek, de az I Világháború miatt a kórház megépítése, csak 1922-ben valósult meg. A kórházépület átadásán – az ünnepség keretén belül – Csernoch János bíboros felszentelte a kórház minden helységét. Az 1922-ben épült 40 ágyas kórház nem bizonyult hosszú ideig elégségesnek, ezért 1929-ben 60 ágyasra kellett bővíteni. 1934-ben a Szent Borbála Bányakórház ágyainak száma 69-re növekedett. A Bányakórház nagy rekonstrukciójára 1936 – 1938 években került sor. A főépület egy épületszárnnyal bővült. Az eddig csak sebészeti osztállyal rendelkező kórházban, 36 sebészeti. 52 belgyógyászati, 22 szülészet-nőgyógyászati ággyal működő osztályokat alakítottak ki. A kórházban működő szakrendelések szakmai feltételei javultak, a műszerezettség jobb színvonalú lett. A kórház nehéz szakmai és tárgyi időszaka csak akkor kezdődött, amikor 1944 tavaszán a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. dorogi vállalatát hadiüzemnek nyilvánították (orvosok katonai behívása, stb.)
A II. Világháború után nehezen, de visszaállt a kórház régi rendje. 1949-ben azonban, a betegeket ápoló Assisi Szent Ferenc rendet feloszlatták – és egy éjszaka – a nővéreket a budapesti Tárogató úti „Anyaházba” vitték. Ezután világi nővérek kerültek a Bányakórházba.

1950-ben az Országos Társpénztárat megszüntették, a Szent Borbála Bányakórházat (még működött a 22 ágyas fertőző osztály), államosították. Az intézmény a Dorogi Járási Tanács kórházaként működött tovább. Az 1960-as évek első felében a szénbányászat és az egyéb iparágak fellendülése Dorog és környéke egészségügyének korszerűsítését eredményezte. A kórház külső felújítása elkészült, a fekvőbeteg ellátás javult. 1963-ban megépült és átadásra került a 17 munkahelyes Szakorvosi Rendelőintézet. 1970-ben a járási tanácsok rendeletileg megszűntek. Az akkori jogszabályok szerint a községek intézményt nem tarthattak fenn, ezért a dorogi kórház és rendelőintézet önállósága érvényét vesztette. Így a Dorog község és Esztergom város kórházainak egyesítése 1970 november 1-én megtörtént és Esztergom Városi Tanács Egyesített Kórházai névvel működött tovább.

1970 – 2000 az integráció és változások időszaka:

Az integráció után folytatódott az egyesített kórház belgyógyászati osztályainak profilírozott szakellátása és a műszerezettség továbbfejlesztése. Esztergomban felépült az 1975 november 6-án átadott korszerű szülészeti-nőgyógyászati pavilon. Dorogon 30 ágyas reumatológiai részleg kezdte meg működését. 1999-ben a belgyógyászati, 2000-ben a reumatológiai osztály is Esztergomba költözött. A Dorog Város Képviselő Testülete 2000-ben kezdeményezte a kórház működési jogának visszavételét a megyétől. Így 2000 november 1-től a Dorog Város tulajdonába került intézményben megalakult a Dorogi Szent Borbála Egészségügyi kht., amely biztosította a járó beteg és a gondozóintézeti ellátást Dorog és a környező települések betegeinek.

A Dorogi Szent Borbála kórház felújítás és átadása (2004-2005):

A dorogi kórház rekonstrukciójának célja egy krónikus – geriátriai – szakkórház kialakítása 110 ággyal: Krónikus belgyógyászati részleg (25 ágyas), belgyógyászati rehabilitációs részleg (35 ágyas), tartós ápolási részleg (40 ágyas). 2005 szeptember 3-án átadásra került a Szent Borbála Szakkórház.

Struktúra átalakítás (2007):

2007-ben a rhahilitációs ágyak leadásra kerültek és az Intézmény plusz 15 krónikus ággyal gyarapodott, így alakult kis a jelenlegi ágystruktúra, a 125 ágyon belüli 50 krónikus és 75 ápolási felosztás.

Állami átvétel:

2012-ben az épület a GYEMSZI tulajdonába került, a környező telek az Önkormányzat tulajdonába maradt.

Integráció:

Fenntartói kezdeményezésre és Miniszteri jóváhagyást követően 2017.07.01-n a Szakkorház és a Rendelőintézet a Vaszary Kolos Kórházba integrálódott.