. : : E V K K : : .

Töltődik. Szíves türelmét kérjük...

H-2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28 titkarsag@vaszary.hu

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

II./12.
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

204/1/2022
363/1/2022
593/1/2022
627/1/2022
A külső ellenőrzést végző megnevezése
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése
Vaszary Kolos Kórház Esztergom
Vaszary Kolos Kórház Esztergom
Vaszary Kolos Kórház Esztergom
Vaszary Kolos Kórház Esztergom
Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége
Lugosi Krisztina – gazdasági igazgató -06-30-303- 6170 – kriszti.lugosi@vaszary.hu
Lugosi Krisztina gazdasági igazgató 06-30-303- 6170 kriszti.lugosi@vaszary.hu
Dr. Dombi Szilvia orvosigazgató 06-33-542304 dr.dombi.szilvia.vaszary@gmail.com
Dr. Dombi Szilvia orvosigazgató 06-33-542304 dr.dombi.szilvia.vaszary@gmail.com
Az ellenőrzés tárgya (címe)
Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 758/2021. (XII.22.) Korm. Rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján működési támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII.1.) Korm. Rendelet 2/A. § (1) bekezdése alapján támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény 36-38.§ alapján orvosszakmai vizsgálat (CT)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma IV/1991-1/2022/EAKONT Nyt. számon elrendelt a császármetszések indikációjának ellenőrzése
Intézkedést igénylő megállapítás
Még nem zárult le az ellenőrzés, dokumentumok bekérése történt.
Az egészségügyi szolgáltató meg nem fizetett szociális hozzájárulási adót számolt el a támogatás terhére. (254.045 Ft)
dokumentumok bekérése
Minden rendben volt, nem volt intézkedést igénylő megállapítás.
Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat
nem releváns
A Hivatal javasolja az egészségügyért felelős miniszternek, hogy az Eszjtv. 20§ (4) bekezdése, illetve a Korm. Rendelet 2/A§ (3) bekezdése által biztosított jogkörében eljjárva állapítsa meg a visszatérítendő összeg mértékét és a visszatérítés határidejét.
Dokumentumok bekérése. A 10 TAJ szám esetében, a másoddikként jelentett beavatkozás – okumentáció hiányában – el nem végzett ellátásnak minősült. Egy esetben a beavatkozások a dokumentáltság teljes hiányában el nem végzett ellátásnak minősülnek.
nem releváns
A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés
intézkedési terv készítésére nem volt szükség
intézkedési terv készítésére nem volt szükség
intézkedési terv készítésére nem volt szükség
intézkedési terv készítésére nem volt szükség
A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma
nem releváns
nem releváns
nem releváns
A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)
nem releváns
Humánpolitikai és munkaügyi osztályvezető, Humánpolitikai és Munkaügyi osztály
nem releváns
nem releváns
Az intézkedés végrehajtásának határideje
nem releváns
Nem került meghatározásra. (Kizárólag jelentéstervezet érkezett, melyben nem volt feltüntetve.)
nem releváns
nem releváns
Módosítás – határidő/NEM
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
Módosítás – feladat/NEM
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)
nem releváns
Még nem érkezett meg a jelentés, melyben meghatározásra kerülne, hogy hova kell visszatéríteni az összeget.
nem releváns
nem releváns
Megtett intézkedések rövid leírása
Dokumentumok beküldése történt az ellenőrzés során
Válasz levél jelentéstervezetre, melyben elismertük az összeg adminisztrációs hiba miatti szabálytalan felhasználását (254.045 Ft)
Dokumentumok átadása történt az ellenőrzés során. 12 TAJ szám esetében a különbözet visszatérítése volt indokolt, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Tv. 37. § (3) alapján. Visszatérítéssel szankcionált tételszám: 24 db, szankcionált ontérték 169 200 ont
Dokumentumok átadása történt az ellenőrzés során
A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
A nem teljesülés kapcsán tett lépések
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
Megjegyzés
Nem zárult le az ellenőrzés.
Jelentés még nem érkezett.
nem releváns
nem releváns