. : : E V K K : : .

Töltődik. Szíves türelmét kérjük...

H-2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28 titkarsag@vaszary.hu

KRÓNIKUS BELGYÓGYÁSZAT

Dr. Lászlóczky Ágnes

osztályvezető főorvos

Erősné Gilán Szilvia

osztályvezető főnővér

Orvosaink:

Dr. Pál Magdolna főorvos 
Dr. Pádi Éva főorvos

Célunk: 
Szakmai szabályoknak megfelelő, személyre szabott, minőségi ápolás megvalósítása. Célunk továbbá, hogy a betegeinket motiváljuk a meglévő önellátási képességeik gyakorlására, a gyengült mozgás- és egyéb funkcióik erősítésére annak érdekében, hogy az önálló életvitelüket elősegítsük az otthoni ellátás, illetve a szociális intézményi elhelyezés megszervezéséig. 

Alaptevékenységünk:
Olyan idős emberek ápolása/gondozása, akik aktív kórházi ellátásra már nem szorulnak, de otthoni ápolásuk valamilyen okból nem megoldott. 

Az ápolás az egészségi állapot stabilizálására, az önellátó képesség helyreállítására, illetve a meglévő állapot szinten tartására irányul. A betegek ápolását, gondozását több szintű képesítéssel rendelkező, lelkiismeretes ápolói team végzi. Betegeink, egyéni állapotukhoz igazodó, teljes körű ellátásban részesülnek. Munkánkat indokoltság esetén gyógytornász, logopédus, szociális munkás, pszichológus és dietetikus segíti. Gyógyulásukat belgyógyász szakorvos koordinálja, szükség esetén szakorvosi vizsgálat, diagnosztikai háttér áll rendelkezésükre.
Az ápoltak részére biztosított a napi ötszöri étkezés, a gyógyszerellátás illetve az ápoláshoz szükséges eszközök (pl.: pelenka). Betegek saját ruházatainak (hálóing, pizsama, törölköző, stb.) mosatására nincs lehetőség, erről a hozzátartozónak kell gondoskodni.
A betegnek joga van a vallását szabadon gyakorolnia, a többi betegtárs szabad vallásgyakorlásának tiszteletben tartásával.
A beteg köteles betartani az osztály napirendjét, házirendjét, melyet az ápolási dokumentáció és a beleegyező nyilatkozat aláírásával elfogad.

Betegelhelyezés: Kórtermeink 2-4-5 ágyasak, többségükből közvetlenül elérhető árnyas pihenőterasszal.

Betegfelvétel rendje: A betegfelvétel előjegyzés alapján történik a területi ellátási kötelezettségnek megfelelően.
Új beteget felvenni csak a távozó ellátottak függvényében tudunk, ezért várakozási idővel kell számolni. A várakozási idő hossza változó, előre nem tervezhető.
Intézményünk a betegek ellátásában átmeneti segítséget/megoldást nyújt, ezért a felvételnél előnyt jelent, ha a szociális intézménybe való elhelyezés elindítása már megtörtént. Maximális ápolási idő 6 hónap (kivételes esetben, egyéni elbírálás alapján hosszabbítható), mely időszak alatt a további elhelyezésről a családnak/hozzátartozónak kell gondoskodni.

Előjegyzés kérhető: Telefon: +36 30/456-5649, munkanapokon 10 és 15 óra közötti időpontban.
Felvétel esetén szükséges háziorvosi beutaló, illetve, ha a beteg más kórházi osztályról/intézményből kerül átvételre, akkor az ott kapott zárójelentésen kell az áthelyezés tényét feltüntetni. Felvételkor az előző egészségügyi dokumentációkra és a betegek gyógyszerlistájára is szükség lesz.
Szolgáltatás igénybe vételének feltétele a „Megbízási szerződés fekvőbeteg ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtására” megkötése, mely az intézmény és a térítési díjat rendszeresen fizető között a beteg felvételekor jön létre. Szerződés három hónapra köttetik, mely igény esetén időkorláton belül hosszabbítható.

Az ellátás 21 napig ingyenes, ezt követően a térítési díj: 2 900 Ft/nap – havi díj: 89 900 Ft.

Nővérállomás:
06-33/542-365

Látogatási rend:
Az osztályon a látogatási lehetőség – amennyiben erről más utasítás nem rendelkezik – 14:00-18:00 óra közt van.