. : : E V K K : : .

Töltődik. Szíves türelmét kérjük...

H-2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28 titkarsag@vaszary.hu

KRÓNIKUS ÉS ÁPOLÁSI OSZTÁLY DOROG

Dr. Lászlóczky Ágnes

telephelyvezető főorvos

Dr. Wilcsek Zsuzsanna

osztályos főorvos

Majorné Papanecz Katalin

1. sz. és 3 sz. ápolási részleg vezető főnővér

Mirejder Beatrix

krónikus belgyógyászat és 2. sz. részlegvezető főnővér

Feindné Bartek Bernadett

vezető asszisztens
járóbeteg szakellátás 

Orvosaink:

Dr. Gombai Enikő
Dr. Hábel Gerda

Sulyokné Szilas Éva ápolási koordinátor

A Szent Borbála Krónikus Szakkórház 2005. évtől, két osztályon (krónikus belgyógyászat, ápolási osztály), 125 ágyon látja el a krónikus illetve ápolást igénylő idős betegeket. 
Célunk: Szakmai szabályoknak megfelelő, személyre szabott, minőségi ápolás megvalósítása. Célunk továbbá, hogy a betegeinket motiváljuk a meglévő önellátási képességeik gyakorlására, a gyengült mozgás- és egyéb funkcióik erősítésére annak érdekében, hogy az önálló életvitelüket elősegítsük az otthoni ellátás, illetve a szociális intézményi elhelyezés megszervezéséig.
Alaptevékenységünk: Olyan idős emberek ápolása/gondozása, akik aktív kórházi ellátásra már nem szorulnak, de otthoni ápolásuk valamilyen okból nem megoldott. 

Az ápolás az egészségi állapot stabilizálására, az önellátó képesség helyreállítására, illetve a meglévő állapot szinten tartására irányul. A betegek ápolását, gondozását több szintű képesítéssel rendelkező, lelkiismeretes ápolói team végzi. Betegeink, egyéni állapotukhoz igazodó, teljes körű ellátásban részesülnek. Munkánkat indokoltság esetén gyógytornász, gyógymasszőr, gyógyfoglalkoztató, szociális munkás, pszichológus és dietetikus segíti. Gyógyulásukat gerontológus/belgyógyász szakorvos koordinálja, szükség esetén szakorvosi vizsgálat, diagnosztikai háttér áll rendelkezésükre. Ápoltjaink számára a mobilizálást segítő gyógyászati eszközök biztosítottak.

Az ápoltak részére biztosított a napi ötszöri étkezés, a gyógyszerellátás illetve az ápoláshoz szükséges eszközök (pl.: pelenka). Betegek saját ruházatainak (hálóing, pizsama, törölköző, stb.) mosatására nincs lehetőség, erről a hozzátartozónak kell gondoskodni.

A betegnek joga van a vallását szabadon gyakorolnia, a többi betegtárs szabad vallásgyakorlásának tiszteletben tartásával. Katolikus mise heti rendszerességgel biztosított.

A betegek a kórház területét csak orvosi engedéllyel hagyhatják el!

A beteg köteles betartani az osztály napirendjét, házirendjét, melyet az ápolási dokumentáció és a beleegyező nyilatkozat aláírásával elfogad.

Betegelhelyezés: Kórtermeink a mai elvárásoknak megfelelőek, 1-2-3 illetve 4 ágyasok, melyekhez akadálymentes fürdő, WC tartozik. Minden kórterem tágas, mely által lehetséges a segédeszközök (járókeret, rollátor, tolókocsi) megfelelő használata. Minden osztályon társalgó helyiség is található, televízióval, videózási, zenehallgatási lehetőséggel.
Lehetőség van az intézmény előzetes megtekintésére, melyben főnővéreink előzetes időpont egyeztetés esetén készséggel állnak rendelkezésükre.

Betegfelvétel rendje: A betegfelvétel előjegyzés alapján történik a területi ellátási kötelezettségnek megfelelően.

Új beteget felvenni csak a távozó ellátottak függvényében tudunk, ezért várakozási idővel kell számolni. A várakozási idő hossza változó, előre nem tervezhető.

Intézményünk a betegek ellátásában átmeneti segítséget/megoldást nyújt, ezért a felvételnél előnyt jelent, ha a szociális intézménybe való elhelyezés elindítása már megtörtént. Maximális ápolási idő 18 hónap (kivételes esetben, egyéni elbírálás alapján hosszabbítható), mely időszak alatt a további elhelyezésről a családnak/hozzátartozónak kell gondoskodni.

Előjegyzés kérhető: Telefon: +36 30/456-5649, munkanapokon 10 és 15 óra közötti időpontban.

Felvétel esetén szükséges háziorvosi beutaló, illetve, ha a beteg más kórházi osztályról/intézményből kerül átvételre, akkor az ott kapott zárójelentésen kell az áthelyezés tényét feltüntetni. Felvételkor az előző egészségügyi dokumentációkra és a betegek gyógyszerlistájára is szükség lesz.

Szolgáltatás igénybe vételének feltétele a „Megbízási szerződés fekvőbeteg ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtására” megkötése, mely az intézmény és a térítési díjat rendszeresen fizető között a beteg felvételekor jön létre. Szerződés három hónapra köttetik, mely igény esetén időkorláton belül hosszabbítható.

Térítési díj: 

Térítési díjaink 2023. július 1-től a következőképpen változnak:

– az ellátás első hat hónapja: 5 000 Ft/nap – havi díj: 150 000 Ft.

– ezt követő egy év: 7 000 Ft/nap – havi díj: 210 000 Ft.

– további ellátás esetén: 9 000 Ft/nap – havi díj: 270 000 Ft.

Lehetőségek függvényében, a beteg/hozzátartozó kérése alapján 1 ágyas szobában való elhelyezés esetén:

– az ellátás első hat hónapja: 6 000 Ft/nap – havi díj: 180 000 Ft.

– ezt követő egy év: 9 000 Ft/nap – havi díj: 270 000 Ft.

– további ellátás esetén: 12 000 Ft/nap – havi díj: 360 000 Ft.

A fentiek alól kivételt képeznek a 2023. január 1. és június 30. között megkötött szerződések, a térítési díj ezen esetekben az első 6 hónap leteltével a szerződés szerint emelkedik 4000 Ft/nap-ról 7000 Ft/nap-ra.

További letölthető dokumentumok:

– Pszichológiai tevékenység: A szakpszichológiai ellátásról szóló tájékoztató ide kattintva letölthető.

Nővérállomás:

Adminisztrátor:

Látogatási rend:
Naponta 10-12 óra és 15-18 óra között, figyelembe véve az aktuális látogatási szabályokat.